Tujuan tugasan ini adalah untuk meningkatkan kcholchan pclajar mernahamt transaksi transaksi perakaunan: Accounting Assignment, UPM, Malaysia

Tujuan tugasan ini adalah untuk meningkatkan kcholchan pclajar mernahamt transaksi transaksi perakaunan dan dapat mcmbcntuk pcnyata kcwangan.

SOALAN 1

Berikut adalah urus niaga yang diperolehi daripada rekod perakaunan Perniagaan Zamil.

Memulakan perniagaan dengan membawa masuk asset-aset yang berikut sebagai modal:

Tunai di tangan             5,000
Tunai di bank               25,000
Kenderaan.                  18,000

Pinjaman dari pihak Bank telah diluluskan berjumlah              50,000
RM50,000 dengan kadar faedah 4% setahun selama 5 tahun telah dikreditkan kedalam akaun bank.
Membeli perabot daripada Kedai Perabot Ellen secara kredit           2,800
Belian barang niaga secara tunai                 1,200
Jualan tunai                    850
Belian barang niaga secara kredit daripada Pembekal Johan          6,300
Ambilan barang niaga untuk kegunaan keluarga            500
Pulangan barangan rosak kepada Pembekal Johan           150
Jualan secara kredit kepada Kedai Lia                  2,600
Bayar Pembekal Johan dengan cek              5,900
Diskaun diterima dari Pembekal Johan                    250
Kedai Lia memulangkan barang salah jenama          210
Membayar bahan promosi dengan cek                800
Terima tunai daripada Kedai Lia                         950
Jualan tunai                        1,700
Belian barang niaga secara kredit daripada Maiden Sdn Bhd             6,700
Membayar kos membaiki kenderaan secara tunai                    320
Membayar pinjaman dan kadar faedah bulanan
Principle                  833
Faedah                167
Membayar sewa kedai dengan cek           2500
Jualan tunai                   2100
Menjelaskan bill elektrik dan air secara tunai                 550
Menjelaskan bill talipon dan internet secara tunai              150
Jualan secara kredit pada Syarikat Elma Sdn Bhd                3,500
Membayar gaji pekerja, caruman KWSP dan Socso melalui bank seperti berikut:
Gaji            5,000
KWSP       550
Socso        50
Ambilan tunai oleh pemilik untuk kegunaan sendiri                3.000
Membeli bang niaga dari Pembekal Johan secara kredit      3,500

Are You Searching Answer of this Question? Request Malaysian Writers to Write a plagiarism Free Copy for You.

Hire an Expert

The post Tujuan tugasan ini adalah untuk meningkatkan kcholchan pclajar mernahamt transaksi transaksi perakaunan: Accounting Assignment, UPM, Malaysia appeared first on Malaysia Assignment Help.


Posted

in

by

Tags:

Get 30% off your orders today

X
WeCreativez WhatsApp Support
Our customer support team is here to answer your questions. Ask us anything!